Top
  >  ΕΛΛΑΔΑ   >  Δωρεάν Είσοδος σε Μουσεία & Αρχαιολογικούς Χώρους

Η αλήθεια είναι πως σαν έθνος δεν τρελαινόμαστε για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το γεγονός μάλιστα πως πρέπει να πληρώσουμε για την είσοδο μας σε αυτά λειτουργεί και λίγο σαν κόκκινο πανί για τους περισσότερους. Όμως αν μας αρέσει η ιστορία του τόπου μας και η γνώση που αποκομίζει κανείς από την επίσκεψη του σε κάποιο μουσείο και η μόνη ένσταση που έχουμε είναι το αντίτιμο του εισιτηρίου τότε υπάρχει λύση.

ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

archaiologiko-mouseio-kilkis

Μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι προσφέρουν δωρεάν είσοδο σε όλους τους πολίτες σε συγκεκριμένες μέρες και ημερομηνίες τον χρόνο. Οπότε το μόνο που μένει είναι να γνωρίζεις ποιές είναι αυτές οι ημερομηνίες για να προγραμματίσεις την επίσκεψη σου.14 μέρες τον χρόνο λοιπόν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά.

Μουσεία τα οποία υπάγονται σε κάποιο ιδιωτικό τομέα ή λειτουργούν υπό την αιγίδα διαφόρων φορέων προσφέρουν δωρεάν είσοδο και άλλες μέρες, ανάλογα με γεγονότα που αφορούν κάθε φορά το συγκεκριμένο μουσείο. Για να ενημερωθείς γι’ αυτές τις ημερομηνίες ή τις ώρες που η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτά τα μουσεία θα πρέπει να ανατρέξεις στην επίσημη ιστοσελίδα τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

mouseio-marmarotechnias

 • Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
 • 6 Μαρτίου – Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη
 • 25 Μαρτίου – Εθνική Επέτειος
 • 18 Απριλίου – Διεθνής Ημέρα Μνημείων
 • 18 Μαίου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων
 • 5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
 • Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • 28 Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Εκτός όμως των συγκεκριμένων ημερομηνιών κατά τις οποίες όλοι οι πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν είσοδο όλο τον χρόνο και είναι:

 • Τα παιδιά και νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • Οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑΛ) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια της.
 • Οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ΚΕΑ, για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.
 • Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής.
 • Τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως του βαθμού αναπηρίας, εφόσον προσκομίσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό.
 • Οι γονείς ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως του βαθμού αναπηρίας του παιδιού τους, με την επίδειξη του πιστοποιητικού αναπηρίας.
 • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.)
 • Γονείς τρίτεκνων οικογενειών μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).

 • Οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής.
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ.
 • Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ.
 • Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ.
 • Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
 • Οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας.
 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων επιμελητηρίων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, με την επίδειξη κάρτας-μέλους σε ισχύ.
 • Οι ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
 • Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ.
 • Οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.
 • Τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.

Επίσης έχουν δικαίωμα Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ οι:

 • Εν ενεργεία και συνταξιούχοι λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών.
 • Πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο της Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο στα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο. Οι μέρες που το Μουσείο της Ακρόπολης έχει δωρεάν είσοδο είναι:

 • Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων (το Σάββατο που είναι εγγύτερο στις 18 Μαΐου)
 • Ημέρα γενεθλίων Μουσείου Ακρόπολης (20 Ιουνίου)
 • Πανσέληνος Αυγούστου
 • Τελευταία ημέρα θερινού ωραρίου Μουσείου Ακρόπολης (31 Οκτωβρίου)
 • Χριστούγεννα (το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα)
 • Πρωτοχρονιά (το Σαββατοκύριακο πριν την Πρωτοχρονιά)
 • Τελευταία ημέρα χειμερινού ωραρίου Μουσείου Ακρόπολης (31 Μαρτίου)
 • Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου)

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

akropolis

 

 • Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card).
 • Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
 • Οι πολίτες άνω των 65 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) και ο συνοδός τους.
 • Οι Έλληνες σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

5-idees-gia-teleies-diakopes-ton-avgousto-stin-athina

 

 • Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
 • Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών.
 • Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών των Κρατών-Μελών της ΕΕ ή Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της ανανεωμένης φοιτητικής τους ταυτότητας, του φοιτητικού πάσο, ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card).
 • Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας.
 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
 • Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS).
 • Οι ξεναγοί, με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας του Υπουργείου Τουρισμού.
 • Οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί με την επίδειξη της Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου ή της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ.
 • Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.
 • Τα μέλη της ‘ Ένωσης Φίλων Ακρόπολης’, με την επίδειξη της κάρτας-μέλους.
 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.
 • Οι κάτοχοι της ‘Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου’.
 • Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης, οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.
 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
 • Οι καθηγητές αρχαιολογίας, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
 • Οι Έλληνες άνεργοι πολίτες με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και της βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.

 

 

 

PIN IT!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Travel-blogger, Writer, Editor, Photographer, Traveler, Happy Mom, Proud Grandma, Dreamer

post a comment