Για συνεργασίες, στήριξη, υποστήριξη, προώθηση προϊόντων, ταξιδιωτικών brands αλλά και για την αποστολή του media kit μπορείτε να επικοινωνήσετε  συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.